injurious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

injurious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm injurious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của injurious.

Từ điển Anh Việt

 • injurious

  /in'dʤuəriəs/

  * tính từ

  có hại, làm hại

  thoá mạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • injurious

  Similar:

  deleterious: harmful to living things

  deleterious chemical additives

  Synonyms: hurtful