ingenuously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ingenuously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ingenuously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ingenuously.

Từ điển Anh Việt

 • ingenuously

  * phó từ

  ngây thơ, chân thật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ingenuously

  Similar:

  artlessly: in an ingenuous manner

  she answered the judge's questions artlessly