inextinguishable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inextinguishable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inextinguishable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inextinguishable.

Từ điển Anh Việt

 • inextinguishable

  /,iniks'tiɳgwiʃəbl/

  * tính từ

  không thể dập tắt, không thể làm tiêu tan, không thể làm tắt

  không thể làm lu mờ, không thể làm át

  không thể làm cho cứng họng

  không thể thanh toán

  không thể tiêu diệt, không thể phá huỷ

  (pháp lý) không thể huỷ bỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inextinguishable

  difficult or impossible to extinguish

  an inextinguishable flame

  an inextinguishable faith

  Antonyms: extinguishable