indirectness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indirectness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indirectness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indirectness.

Từ điển Anh Việt

 • indirectness

  /,indi'rektnis/

  * danh từ

  tính gián tiếp

  tính không thẳng, tính quanh co

  tính không thẳng, tính uẩn khúc, tính gian lận, tính bất lương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • indirectness

  having the characteristic of lacking a true course toward a goal

  Antonyms: directness