indefinite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indefinite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indefinite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indefinite.

Từ điển Anh Việt

 • indefinite

  /in'definit/

  * tính từ

  mập mờ, không rõ ràng, không dứt khoát

  an indefinite answer: câu trả lời mập mờ, câu trả lời không dứt khoát

  không giới hạn, không hạn định

  (ngôn ngữ học) bất định

  indefinite article: mạo từ bất định

  (thực vật học) vô số, rất nhiều (bộ phận của hoa, như nhị...)

  * danh từ

  (ngôn ngữ học) từ phiếm

 • indefinite

  không xác định được, bất định

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • indefinite

  vague or not clearly defined or stated

  must you be so indefinite?

  amorphous blots of color having vague and indefinite edges

  he would not answer so indefinite a proposal

  Antonyms: definite

  not decided or not known

  were indefinite about their plans

  plans are indefinite