impressions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impressions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impressions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impressions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impressions

    * kinh tế

    số ấn tượng