ilama tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ilama tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ilama tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ilama tree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ilama tree

    Similar:

    ilama: tropical American tree grown in southern United States having a whitish pink-tinged fruit

    Synonyms: Annona diversifolia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).