identifier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

identifier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm identifier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của identifier.

Từ điển Anh Việt

 • identifier

  xem identify

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • identifier

  * kỹ thuật

  danh hiệu

  nhận diện viên

  nhãn hiệu

  từ nhận dạng

  điện tử & viễn thông:

  bộ định danh

  toán & tin:

  danh tính

  ký hiệu nhân dạng

  thẻ bài

  thiết bị nhận dạng

  từ định danh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • identifier

  a symbol that establishes the identity of the one bearing it