idd (international direct dialing) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idd (international direct dialing) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idd (international direct dialing) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idd (international direct dialing).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • idd (international direct dialing)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    quay số trực tiếp gọi quốc tế