ice-hockey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ice-hockey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ice-hockey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ice-hockey.

Từ điển Anh Việt

  • ice-hockey

    /'ais,hɔki/

    * danh từ

    (thể dục,thể thao) môn bóng gậy trên băng