hylocichla fuscescens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hylocichla fuscescens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hylocichla fuscescens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hylocichla fuscescens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hylocichla fuscescens

    Similar:

    veery: tawny brown North American thrush noted for its song

    Synonyms: Wilson's thrush

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).