honourable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

honourable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm honourable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của honourable.

Từ điển Anh Việt

 • honourable

  /'ɔnərəbl/

  * tính từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) honorable)

  đáng tôn kính, đáng kính trọng

  danh dự, đáng vinh dự

  ngay thẳng, chính trực

  ngài, tướng công (tiếng tôn xương đối với các tước công trở xuống, các nhân vật cao cấp ở Mỹ, các đại biểu hạ nghị viện Anh trong các cuộc họp...) (viết tắt) Hon

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • honourable

  Similar:

  honorable: worthy of being honored; entitled to honor and respect

  an honorable man

  led an honorable life

  honorable service to his country

  Antonyms: dishonorable

  ethical: adhering to ethical and moral principles

  it seems ethical and right

  followed the only honorable course of action

  Synonyms: honorable