honkytonk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

honkytonk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm honkytonk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của honkytonk.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • honkytonk

    a cheap disreputable nightclub or dance hall

    Synonyms: dive

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).