hogarth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hogarth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hogarth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hogarth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hogarth

    English artist noted for a series of engravings that satirized the affectations of his time (1697-1764)

    Synonyms: William Hogarth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).