hansen's disease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hansen's disease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hansen's disease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hansen's disease.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hansen's disease

    Similar:

    leprosy: chronic granulomatous communicable disease occurring in tropical and subtropical regions; characterized by inflamed nodules beneath the skin and wasting of body parts; caused by the bacillus Mycobacterium leprae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).