hamelia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hamelia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hamelia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hamelia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hamelia

    any of several flowering tropical or subtropical shrubs of the genus Hamelia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).