haleness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haleness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haleness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haleness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • haleness

    Similar:

    wholeness: a state of robust good health

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).