gymnospermophyta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gymnospermophyta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gymnospermophyta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gymnospermophyta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gymnospermophyta

    Similar:

    gymnospermae: plants having naked seeds not enclosed in an ovary; in some systems considered a class (Gymnospermae) and in others a division (Gymnospermophyta); comprises three subdivisions (or classes): Cycadophytina (class Cycadopsida) and Gnetophytina (class Gnetopsida) and Coniferophytina (class Coniferopsida); in some classifications the Coniferophytina are divided into three groups: Pinophytina (class Pinopsida) and Ginkgophytina (class Ginkgopsida) and Taxophytina (class Taxopsida)

    Synonyms: class Gymnospermae, division Gymnospermophyta

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).