groundlessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

groundlessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm groundlessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của groundlessness.

Từ điển Anh Việt

 • groundlessness

  /'graundlisnis/

  * danh từ

  sự không căn cứ, sự không duyên cớ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • groundlessness

  the quality of lacking substance or value

  the groundlessness of their report was quickly recognized

  Synonyms: idleness