grogram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grogram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grogram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grogram.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grogram

    a coarse fabric of silk mixed with wool or mohair and often stiffened with gum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).