gritter spreader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gritter spreader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gritter spreader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gritter spreader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gritter spreader

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy dải cát sỏi