grenada nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grenada nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grenada giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grenada.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grenada

    an island state in the West Indies in the southeastern Caribbean Sea; an independent state within the British Commonwealth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).