greener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greener.

Từ điển Anh Việt

  • greener

    /'gri:nə/

    * danh từ (từ lóng)

    người chưa có kinh nghiệm, người mới vào nghề, lính mới

    người nước ngoài mới đến đang tìm việc làm