gravitate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravitate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravitate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravitate.

Từ điển Anh Việt

 • gravitate

  /'græviteit/

  * nội động từ (+ to, towards)

  hướng về, đổ về, bị hút về

  young people gravitate towards industrials areas: thanh niên đổ về các khu công nghiệp

  (vật lý) rơi xuống (vì sức hút), bị hút

  to gravitate to the bottom: rơi xuống đáy, bị hút xuống đáy

 • gravitate

  (vật lí) bị hút, rơi, bị trọng lực tác dụng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gravitate

  * kỹ thuật

  hấp dẫn

  hút

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gravitate

  move toward

  The conversation gravitated towards politics

  be attracted to

  Boys gravitate towards girls at that age

  move due to the pull of gravitation

  The stars gravitate towards each other