gravitas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravitas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravitas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravitas.

Từ điển Anh Việt

 • gravitas

  * danh từ

  vẻ trang trọng trong cử chỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gravitas

  Similar:

  dignity: formality in bearing and appearance

  he behaved with great dignity

  Synonyms: lordliness