grantee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grantee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grantee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grantee.

Từ điển Anh Việt

 • grantee

  /grɑ:n'ti:/

  * danh từ

  người được ban (cái gì)

  người được hưởng trợ cấp

  người được hưởng quyền chuyển nhượng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grantee

  * kinh tế

  người được cho

  người được nhận trợ cấp

  người thụ hưởng

  người thụ nhượng

  * kỹ thuật

  người thụ nhượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • grantee

  a recipient of a grant

  Similar:

  alienee: someone to whom the title of property is transferred