gowned nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gowned nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gowned giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gowned.

Từ điển Anh Việt

 • gowned

  * tính từ

  ăn mặc lễ phục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gowned

  wearing a gown

  beautifully gowned women

  Similar:

  gown: dress in a gown