gormless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gormless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gormless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gormless.

Từ điển Anh Việt

 • gormless

  /'gɔ:mlis/

  * tính từ

  (thực vật học) ngu xuẩn, vô ý thức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gormless

  Similar:

  gaumless: (British informal) lacking intelligence and vitality