gongorist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gongorist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gongorist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gongorist.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gongorist

    a practitioner of the affected elegant style of the Spanish poet Gongora

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).