golgotha nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golgotha nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golgotha giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golgotha.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golgotha

    Similar:

    calvary: a hill near Jerusalem where Jesus was crucified

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).