goethian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goethian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goethian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goethian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goethian

    Similar:

    goethean: of or relating to or in the manner of Goethe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).