go-getter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go-getter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go-getter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go-getter.

Từ điển Anh Việt

  • go-getter

    /'gou,getə/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người dám nghĩ dám làm; người táo bạo và thành công (trong công việc)

Từ điển Anh Anh - Wordnet