gluteus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gluteus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gluteus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gluteus.

Từ điển Anh Việt

  • gluteus

    * danh từ (số nhiều glutei hoặc glutiai)

    cơ mông (phẩu thuật)

Từ điển Anh Anh - Wordnet