gerbert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gerbert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gerbert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gerbert.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gerbert

    Similar:

    sylvester ii: French pope from 999 to 1003 who was noted for his great learning (945-1003)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).