gerbera jamesonii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gerbera jamesonii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gerbera jamesonii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gerbera jamesonii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gerbera jamesonii

    Similar:

    barberton daisy: widely cultivated South African perennial having flower heads with orange to flame-colored rays

    Synonyms: Transvaal daisy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).