geophone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geophone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geophone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geophone.

Từ điển Anh Việt

 • geophone

  * danh từ

  máy dò âm thanh dưới đất

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • geophone

  * kỹ thuật

  máy địa âm

  xây dựng:

  địa chấn ký