geometry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geometry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geometry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geometry.

Từ điển Anh Việt

 • geometry

  /dʤi'ɔmitri/

  * danh từ

  hình học

 • geometry

  (Tech) hình học; dạng hình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • geometry

  * kỹ thuật

  dạng ngoài

  hình dạng

  hình học

  hình học phẳng

  môn hình học

  điện lạnh:

  hình (học)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • geometry

  the pure mathematics of points and lines and curves and surfaces