geoffroea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geoffroea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geoffroea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geoffroea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • geoffroea

    small genus of shrubs or small trees of tropical and subtropical America

    Synonyms: genus Geoffroea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).