gentiana villosa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gentiana villosa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gentiana villosa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gentiana villosa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gentiana villosa

    Similar:

    striped gentian: a perennial marsh gentian of eastern North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).