gelling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gelling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gelling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gelling.

Từ điển Anh Việt

 • gelling

  * danh từ

  sự đóng đông; sự keo hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gelling

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sự đóng đông

  sự keo hóa