gaudily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gaudily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gaudily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gaudily.

Từ điển Anh Việt

 • gaudily

  * phó từ

  phô trương, loè loẹt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gaudily

  Similar:

  garishly: in a tastelessly garish manner

  the temple was garishly decorated with bright plastic flowers

  Synonyms: tawdrily