gastralgia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gastralgia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gastralgia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gastralgia.

Từ điển Anh Việt

 • gastralgia

  * danh từ

  (y học) đau dạ dày

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gastralgia

  * kỹ thuật

  y học:

  chứng đau dạ dày

Từ điển Anh Anh - Wordnet