garboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

garboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm garboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của garboard.

Từ điển Anh Việt

  • garboard

    * danh từ

    thành tàu thủy

Từ điển Anh Anh - Wordnet