ganister nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ganister nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ganister giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ganister.

Từ điển Anh Việt

  • ganister

    * danh từ

    gannister

    ganiste (sét chịu lửa chứa nhiều silic)