gamesome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gamesome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gamesome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gamesome.

Từ điển Anh Việt

  • gamesome

    /'geimsəm/

    * tính từ

    bông đùa, vui đùa