gamal abdel nasser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gamal abdel nasser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gamal abdel nasser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gamal abdel nasser.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gamal abdel nasser

    Similar:

    nasser: Egyptian statesman who nationalized the Suez Canal (1918-1970)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).