galveston nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galveston nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galveston giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galveston.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • galveston

    a town in southeast Texas on Galveston Island

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).