gallinago gallinago nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gallinago gallinago nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gallinago gallinago giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gallinago gallinago.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gallinago gallinago

    Similar:

    whole snipe: common snipe of Eurasia and Africa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).