galatian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galatian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galatian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galatian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • galatian

    a native or inhabitant of Galatia in Asia Minor (especially a member of a people believed to have been Gauls who conquered Galatia in the 3rd century BC)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).