futtock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

futtock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm futtock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của futtock.

Từ điển Anh Việt

  • futtock

    * danh từ

    gỗ uốn cong để làm sườn tàu